• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij liturgische handelingen, vooral op hoogtijdagen, kunnen behalve het orgel ook andere muziekinstrumenten - vooral snaarinstrumenten - worden gebruikt, tezamen met of zonder het orgel, voor zelfstandige muziek of ter begeleiding van de zang, met strikte inachtneming echter van de wetten die uit de boven (n. 60) gegeven beginselen voortvloeien, te weten:

  1. Dat het betreft muziekinstrumenten die aan het gewijd gebruik werkelijk aangepast kunnen worden;
  2. Dat de klank van deze instrumenten op zulk een wijze en met zulk een ernst, en als het ware met zulk een zuivere religiositeit wordt voorgebracht, dat ieder geschetter van profane muziek wordt vermeden en de godsvrucht van de gelovigen wordt gevoed;
  3. Dat de dirigent, de organist en de kunstenaars in het gebruik van de instrumenten en de wetten van de gewijde muziek wel bedreven zijn.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test