• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omtrent het gebruik van muziekinstrumenten in de heilige liturgie worden deze beginselen in herinnering gebracht:

  1. Gelet op de aard, heiligheid en waardigheid van de heilige liturgie, zou het gebruik van welk muziekinstrument dan ook op zich zo volmaakt mogelijk dienen te zijn. Het zal derhalve beter zijn de muziek van instrumenten (hetzij van het orgel alleen, hetzij van andere instrumenten) geheel en al weg te laten, dan op niet luisterrijke wijze voort te brengen; en in het algemeen zal het beter zijn om iets, zij het van beperkte omvang,goed te doen, dan om omvangrijke dingen op te zetten, ter voltooiing waarvan de geschikte middelen ontbreken.
  2. Vervolgens moet rekening worden gehouden met het verschil tussen gewijde en profane muziek. Er zijn immers muziekinstrumenten, die uiteraard en oorspronkelijk - zoals het klassieke orgel - onmiddellijk voor de gewijde muziek zijn bestemd, of andere, die aan liturgisch gebruik gemakkelijk worden aangepast, zoals sommige instrumenten die uit boog en snaren bestaan; daarentegen bestaan er andere instrumenten die, naar algemeen gevoelen, zo eigen aan de profane muziek worden geacht, dat zij absoluut niet aan gewijd gebruik aangepast kunnen worden.
  3. Ten slotte worden slechts muziekinstrumenten in de heilige liturgie toegelaten, die door een persoonlijke daad van de kunstenaar, niet echter op een mechanische of automatische manier worden bespeeld.

Alinea's in de marge van alinea 60

Bij liturgische handelingen, vooral op hoogtijdagen, kunnen behalve het orgel ook andere muziekinstrumenten - vooral snaarinstrumenten - worden gebruikt, tezamen met of zonder het orgel, voor zelfstandige muziek of ter begeleiding van de zang, met strikte inachtneming echter van de wetten die uit de boven (n. 60) gegeven beginselen voortvloeien, te weten:

  1. Dat het betreft muziekinstrumenten die aan het gewijd gebruik werkelijk aangepast kunnen worden;
  2. Dat de klank van deze instrumenten op zulk een wijze en met zulk een ernst, en als het ware met zulk een zuivere religiositeit wordt voorgebracht, dat ieder geschetter van profane muziek wordt vermeden en de godsvrucht van de gelovigen wordt gevoed;
  3. Dat de dirigent, de organist en de kunstenaars in het gebruik van de instrumenten en de wetten van de gewijde muziek wel bedreven zijn.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test