• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De aloude en eerbiedwaardige gewoonte om de Vespers op zon- en feestdagen tezamen met het volk, volgens de norm van de rubrieken te zingen, moet waar deze bestaat behouden blijven; waar hij niet bestaat, moet hij voor zover mogelijk worden ingevoerd minstens enige malen per jaar.

De plaatselijke Ordinarissen moeten er bovendien naar streven, dat niet bij gelegenheid van een Avondmis het zingen van de Vespers op zon- en feestdagen in onbruik geraakt. De Avondmissen immers die de plaatselijke Ordinaris kan toestaan "indien 'het geestelijk heil van een aanzienlijk deel van de christengelovigen dit vraagt" Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over het nuchterblijven voor de Eucharistie, Christus Dominus (6 jan 1953) Heilig Officie, Bij de Apostolische Constitutie "Christus dominus" van Paus Pius XII, Instructie over het nuchterblijven vóór de Eucharistie (6 jan 1953) Paus Pius XII, Motu Proprio, Uitbreiding van de Indulten door de Apostolische Constitutie "Christus Dominus" verleend, Sacram Communionem (19 mrt 1957). AAS 49 (1957) 177-178, mogen geen schade toebrengen aan de liturgische handelingen en de oefeningen van godsvrucht, waardoor het christenvolk feestdagen pleegde te heiligen. Daarom moet de gewoonte, om de Vespers te zeggen of om andere oefeningen van godsvrucht te verrichten met de Zegen met het Allerheiligste, behouden blijven waar deze bestaat, ook indien er een Avondmis wordt opgedragen.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test