• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Grote waarde moet ook worden gehecht aan de gewone gezongen Mis die, hoewel hij verstoken is van gewijde assistenten en de volledige pracht van de ceremonies, toch is uitgerust met de schoonheid van de zang en de gewijde muziek. Het is te wensen, dat op zon- en feestdagen de parochiemis of de hoogmis gezongen is.

Wat echter over de deelname van de gelovigen bij de plechtige gezongen Mis in het vorige nummer is gezegd, dat geldt evenzeer voor de gewone gezongen Mis.

Alinea's in de marge van alinea 26

De tot nu toe beschreven liturgische en muzikale opvoeding moet tenslotte nog verder worden voortgezet in die allerhoogste inrichtingen van onderwijs, die universiteiten worden genoemd. Het verdient immers de absolute voorkeur dat zij die na beëindiging van de hogere studies tot de zwaardere ambten van het sociale leven worden geroepen, ook een vollediger vorming in het gehele christelijke leven hebben verworven. Daarom moeten alle priesters, aan wier zorgen universiteitsstudenten op welke wijze dan ook zijn toevertrouwd, er naar streven om deze theoretisch en praktisch tot een diepergaande kennis van en deelname aan de heilige liturgie te brengen, met gebruikmaking ook voor deze studenten, voor zover de omstandigheden het toestaan, van die vorm van de Mis, waarover in nn. 26 en 31.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test