• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij de eucharistische congressen moeten de gelovigen ernaar streven om dit heilig geheim onder zijn verschillende aspecten (zie nr. 3 van deze Instructie) dieper te leren kennen. Zij moeten dit geheim vieren overeenkomstig de richtlijnen van het Vaticanum II en het vereren door een langduriger persoonlijk gebed en oefeningen van godsvrucht, vooral bij de plechtige processie. Maar alle uitingen van godsvrucht moeten hun hoogtepunt vinden in de plechtige viering van de Mis.
Tijdens het eucharistisch congres, althans dat voor een hele streek wordt gehouden, is het wenselijk om in enkele kerken een voortdurende aanbidding te houden.

Deze Instructie heeft paus Paulus VI in de audiëntie, verleend aan Zijne Eminentie Arcadius M. kardinaal Larraona, prefect van deze Congregatie, op 13 april 1967, goedgekeurd en met zijn gezag bekrachtigd en de publicatie ervan bevolen; hij heeft tevens bepaald, dat ze van kracht wordt op 15 augustus 1967, feest van de Tenhemelopneming van de heilige Maagd Maria.

Niettegenstaande alles wat hiermee in strijd mocht zijn.

Rome, 25 mei 1967, Sacramentsdag.
Jacobus kard. Lercaro,
Aartsbisschop van Bologna,
Voorzitter van de Raad tot uitvoering van
de Constitutie over de heilige Liturgie.

Arcadius M. kard. Larraona,
Prefect van de Ritencongregatie.

Ferdinandus Antonelli,
Titulair bisschop van Idicra,
Secretaris van de Ritencongregatie.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test