• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De regeling van de uitstellingsritus

Bij een korte uitstelling plaatse men de pyxis of de monstrans op de altaartafel. Bij een meer langdurige uitstelling kan men gebruik maken van een troon, die ietwat hoger staat; maar hij mag niet te hoog zijn en te veraf staan.

Tijdens de uitstelling moet men zulk een sfeer scheppen, dat de gelovigen zich in het gebed kunnen verdiepen en heel hun aandacht kunnen geven aan Christus de Heer.

Ter bevordering van het persoonlijk gebed kan men een of andere lezing houden uit de heilige Schrift met een homilie of korte opwekkingen om het geheim van de Eucharistie beter te doen waarderen. De gelovigen kunnen het woord Gods heel goed beantwoorden met gezang. Het verdient aanbeveling om op het juiste ogenblik een vroom stilzwijgen in acht te nemen.

De uitstelling wordt besloten met de zegen van het Allerheiligste.

Waar men zich van de volkstaal bedient, mag men vóór de zegen in plaats van het Tantum ergo een ander eucharistisch lied zingen met goedkeuring van de bisschoppenconferentie.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test