• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het tabernakel

Waar men de Eucharistie volgens de voorschriften van het recht mag bewaren, daar mag er in één en dezelfde kerk slechts één altaar of kerk of plaats zijn, waar zij onafgebroken of gewoonlijk wordt bewaard. Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1268. par. 1 Daarom zal er als regel in iedere kerk slechts één tabernakel zijn, en dit moet stevig zijn en beveiligd tegen inbraak. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 95 Vgl. Congregatie voor de Sacramenten, Nullo unquam tempore (28 mei 1938), 4

Het tabernakel in het midden van het altaar of elders in de kerk

"De Eucharistie moet worden bewaard in een stevig en veilig tabernakel, in het midden van het hoogaltaar of van een werkelijk voornaam zijaltaar of, volgens het wettig gebruik en in bijzondere gevallen, door de plaatselijke ordinaris toegestaan, ook in een ander gedeelte van de kerk, dat werkelijk voornaam is en passend versierd.

Men mag aan een altaar de Mis celebreren met het gezicht naar het volk, ook als daar een klein maar goed bruikbaar tabernakel staat.” Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 95

Het tabernakel op een altaar, waaraan de Mis wordt gevierd, die door velen wordt bijgewoond

Bij de viering van de Mis komen een voor een de verschillende manieren naar voren, waarop Christus bij zijn Kerk tegenwoordig is: Alinea 9 vooreerst toont Hij zich tegenwoordig in de vergadering zelf van de gelovigen, die in Zijn naam bijeen is; vervolgens in Zijn woord, wanneer de Schrift wordt voorgelezen en verklaard; verder in de persoon van de bedienaar; tenslotte op bijzondere wijze onder de eucharistische gedaanten. Daarom is het, gezien vanuit het teken, meer in overeenstemming met de aard van de heilige viering, wanneer op het altaar, waaraan de Mis wordt gevierd, zo mogelijk geen tabernakel is, waarin de heilige gedaanten worden bewaard, want anders zou de eucharistische tegenwoordigheid van Christus, die de vrucht is van de consecratie en als zodanig moet uitkomen, er bij het begin van de Mis reeds zijn.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test