• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarin de actieve deelname aan de Mis bestaat
Men moet dus duidelijk maken, hoe allen, die voor de Eucharistieviering samenkomen, het heilig volk uitmaken, dat samen met de bedienaars een rol speelt bij de heilige handeling. Alleen de priester, als vertegenwoordiger van Christus, consacreert brood en wijn. De behandeling echter van de gelovigen bij de Eucharistie bestaat hierin, dat zij, indachtig het lijden, de verrijzenis en de heerlijkheid van de Heer, dank brengen aan God en de onbevlekte offerande opdragen niet alleen door de handen van de priester, maar ook tezamen met hem, en dat door het ontvangen van het Lichaam des Heren hun gemeenschap met God en met elkaar, die de vrucht moet zijn van de deelname aan het Misoffer, vervolmaakt wordt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 48.106 Want de deelname aan de Mis is volmaakter, wanneer zij in de juiste gesteltenis in de Mis zelf sacramenteel het Lichaam des Heren nuttigen overeenkomstig Zijn eigen uitnodiging: „Neemt en eet.” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 55

Evenals het lijden van Christus heeft dit offer, hoewel het voor allen wordt opgedragen, toch „slechts zijn uitwerking in hen, die zich door geloof en liefde verenigen met het lijden van Christus… en het komt aan hen ten goede naar de mate van hun godsvrucht”. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 79, a. 7, ad 2 Dit alles moet aan de gelovigen zó worden verklaard, dat het hen brengt tot een actief deelnemen aan de Mis zowel innerlijk als door de uiterlijke ceremonies, overeenkomstig de beginselen van de Constitutie over de heilige liturgie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 26-32, die nader zijn uitgewerkt in de Instructie Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Inter Oecumenici
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
(26 september 1964)
van 26 september 1964, in de Instructie van 5 maart 1967 Congregatie voor de Riten
Musicam Sacram
Over de muziek in de Heilige Liturgie
(5 maart 1967)
en in de Instructie Congregatie voor de Riten
Tres abhinc annos
Tweede Instructie voor de juiste uitvoering van de Constitutie over de H. Liturgie
(4 mei 1967)
van 4 mei 1967.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test