• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De evangelische boodschap van het sociale leven
De sociale leer van de Kerk is voortgekomen uit de ontmoeting van de evangelische boodschap en haar eisen,die kort worden samengevat in het grootste gebod van de liefde tot God en de naaste en in de rechtvaardigheid, Vgl. Mt. 22, 37-40 Vgl. Rom. 13, 8-10 met de problemen die uit het leven van de samenleving voortvloeien. Zij is tot leer geworden, door gebruik te maken van de bronnen van wijsheid en van de menswetenschappen; zij gaat over de ethische aspecten van dit leven en houdt de nodige rekening met de technische aspecten, maar altijd om ze vanuit moreel gezichtspunt te beoordelen.

Daar deze leer in wezen op het handelen gericht is, ontwikkelt ze zich overeenkomstig de veranderende omstandigheden van de geschiedenis. Juist daarom laat ze, hoewel ingegeven door beginselen die altijd geldig zijn, wisselende beoordelingen toe. In plaats van een gesloten stelsel te vormen, blijft ze steeds open voor de nieuwe vragen die zich voortdurend aandienen en vereist de bijdrage van alle charisma's, ervaringen en kundigheden. Als 'deskundige in menselijkheid' biedt de Kerk met haar sociale leer een geheel van beginselen tot bezinning en beoordelingsnormen Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum, Octogesima Adveniens (14 mei 1971), 4 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, De beginselen van de geloofsverkondiging, Tot de Bisschoppen van Latijns-Amerika bij de Opening van hun derde conferentie in Puebla (Mexico) (28 jan 1979), 19 en vandaar uit richtlijnen tot handelen, Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 240-241 om de grondige veranderingen te verwezenlijken, welke de situaties van ellende en onrechtvaardigheid vereisen, en wel op een wijze die bijdraagt aan het echte welzijn van de mensen.

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test