• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De aandachtige overweging echter van de ervaring van de laatste jaren, maar vooral de noodzaak om op een aangepaster wijze te beantwoorden aan de langdurige verwachting van het christen volk, zoals de bisschoppen van heel de wereld erkenden en op de onlangs gehouden bisschoppensynode over het gezin naar voren is gebracht, is de aanleiding geweest aan de Raad of het Comité voor het gezin een nieuw voorkomen te geven en als het ware een eigen structuur te verlenen opdat de problemen en moeilijkheden waarmee het gezin wordt geconfronteerd en geteisterd nieuwe geneesmiddelen vinden ten minste wat betreft de uitoefening van de pastorale en apostolische activiteit op dit ongetwijfeld voornaamste gebied van de menselijke gemeenschap. Daarom, na alles afgewogen en de mening gevraagd te hebben zowel van onze eerbiedwaardige broeders, de kardinalen van de heilige Roomse Kerk op de bijzondere bijeenkomst in november 1979, als ook van de bisschoppensynode en van deskundigen, wordt het volgende besloten:

Document

Naam: FAMILIE A DEO INSTITUTA
Oprichting van de Pauselijke Raad voor het Gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 9 mei 1981
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 36, p. 1139-1142
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test