• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik hecht een bijzonder belang aan deze buitengewone synodevergadering. Daarom heb ik het vandaag openlijk bekend willen maken vanuit deze basiliek waar voor het eerst de aankondiging van het oecumenisch concilie van onze eeuw weerklonk. Mijn beweegreden ligt in de lijn van die van mijn vereerde voorgangers Johannes XXIII en Paulus VI: bij te dragen aan die 'vernieuwing van het denken, van het handelen, van de gebruiken en van de morele kracht, en van de vreugde en hoop, welke het doel van het concilie zelf was' Insegnamenti di Paolo VI, ut. 1965, blz. 746.

Document

Naam: EUCHARISTIEVIERING OP HET FEEST VAN DE BEKERING VAN SINT PAULUS
Einde van de Internationale bidweek voor de eenheid van de Christenen - Aankondiging bijzondere Bisschoppensynode
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 januari 1985
Copyrights: © 1985, Archief van Kerken, 40e jrg, pag. 602-603
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test