• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De door Ons geformuleerde normen zijn vooral van morele aard. Wanneer de psychologie op het theoretische vlak discussieert over een methode of over de doeltreffendheid van een techniek, beschouwt zij slechts de geschiktheid daarvan in het licht van het eigen doel dat zij nastreeft, en raakt zij niet aan het morele plan. In de praktische toepassing is het van belang, bovendien rekening te houden met de betrokken geestelijke waarden, zowel bij de psycholoog als bij diens patiënt en het wetenschappelijk of medisch standpunt te verbinden met dat van de menselijke persoonlijkheid in haar geheel. Deze fundamentele normen zijn bindend, omdat zij voortvloeien uit de natuur der handeling, waarvan het hoogste en onmiddellijk inzichtelijke beginsel is, dat men het goede moet doen en het kwade moet laten.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test