• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op de derde plaats zijn sommige handelingen immoreel wegens het gevaar, waaraan zij zonder voldoende motief blootstellen.
Vanzelfsprekend bedoelen Wij een zedelijk gevaar, voor het individu of de gemeenschap, hetzij met betrekking tot persoonlijke goederen: het lichaam, het leven, de goede naam, de zeden, hetzij met betrekking tot stoffelijke goederen. Het is natuurlijk onmogelijk het gevaar geheel en al te voorkomen, en een dergelijke eis zou elke onderneming lam leggen en ieders belangen grotelijks schaden; de moraal staat dit risico dan ook toe, onder voorwaarde dat het gerechtvaardigd is door een motief, dat geproportioneerd is aan het belang der bedreigde goederen en aan de nabijheid van het gevaar waardoor ze bedreigd worden. Herhaalde malen wijst gij in uw studies op het gevaar waaraan bepaalde technieken, bepaalde procédé's, welke in de toegepaste psychologie worden gebruikt, blootstellen.
Het hierboven geformuleerde beginsel zal u helpen, in elk afzonderlijk geval de moeilijkheden, welke zich eventueel voordoen, op te lossen.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test