• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De handelingen die onzedelijk zijn omdat degene die ze verricht daartoe het recht niet heeft, bevatten in zichzelf geen enkel wezenlijk immoreel element, maar om geoorloofd gesteld te kunnen worden veronderstellen zij een, hetzij expliciet hetzij impliciet, recht, zoals meestal het geval zal zijn voor de medicus en de psycholoog.
Daar een recht niet vóórondersteld kan worden, moet het eerst worden gestaafd door een positief bewijs, ten laste van degene die het zich aanmatigt, en op een juridische titel gegrondvest zijn. Zolang het recht niet verkregen is, is de handeling immoreel. Maar wanneer op een gegeven ogenblik een handeling zich als zodanig voordoet volgt daaruit nog niet dat zij het altijd zal blijven, want het kan gebeuren dat men later het recht verkrijgt, dat oorspronkelijk ontbrak. Nooit echter kan men dit recht presumeren.
Zoals Wij boven reeds zeiden is het aan u, ook hier, om in concrete gevallen, waarvan men in uw speciaalstudies, talloze voorbeelden vindt, uit te maken of deze of gene handeling onder de toepassing van dit beginsel valt.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test