• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De antwoorden die Wij tot nu toe hebben gegeven, hebben als aanvulling nog een uiteenzetting der proefbeginselen nodig, waaruit zij zijn afgeleid en dank zij welke gij in staat zijt u voor ieder bijzonder geval een volkomen verantwoord persoonlijk oordeel te vormen. Wij zullen slechts spreken over de beginselen van zedelijke aard, die betrekking hebben op de persoonlijkheid zowel van degene die de psychologie beoefent als van de patiënt, voor zover deze laatste door een vrije en verantwoorde beslissing bij de zaak betrokken is.
Sommige handelingen zijn in strijd met de moraal omdat zij slechts de normen van een positieve wet schenden; anderen dragen hun immoreel karakter in zich; van deze laatste handelingen - de enige waarmee Wij Ons bezig zullen houden - zijn sommige nooit moreel verantwoord; andere worden immoreel ten gevolge van bepaalde omstandigheden.
Zo is het bijvoorbeeld immoreel, door te dringen in iemands geweten; maar deze daad wordt moreel, zodra de betrokkene zijn geldige toestemming daartoe geeft. Ook kan het voorkomen, dat bepaalde handelingen aanleiding geven tot het gevaar de zedenwet te schenden: zo is het bijvoorbeeld mogelijk, dat het gebruik van tests in bepaalde gevallen onzedelijke voorstellingen oproept, maar dit gebruik wordt moreel verantwoord wanneer voldoende motieven het gevaar dat men loopt rechtvaardigen.

Men kan dus drie soorten onzedelijke handelingen onderscheiden, die als zodanig zijn te kenmerken onder verwijzing naar grondbeginselen, volgens welke zij onzedelijk zijn:

  1. hetzij in zichzelf
  2. hetzij omdat degene die ze stelt daartoe het recht niet heeft,
  3. hetzij omdat zij zonder voldoende motief aan bepaalde gevaren blootstellen.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test