• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat moet men denken van het motief van heldhaftig altruïsme, dat wordt aangehaald om de onvoorwaardelijke toepassing der psychologische onderzoekings- en behandelingstechnieken te rechtvaardigen?
De zedelijke waarde van de menselijke handeling hangt op de eerste plaats van haar object af. Als dit immoreel is, is de handeling het ook; het heeft geen zin een beroep te doen op het motief dat haar inspireert of op het doel dat zij nastreeft. Als het object onverschillig of goed is, kan men de motieven of het doel beschouwen, die de handeling nieuwe zedelijke waarden verlenen. Maar een motief, hoe edel ook, is nooit voldoende om een slechte handeling goed te maken. Zodoende dient welke tussenkomst van de psycholoog dan ook eerst te worden bestudeerd in zijn object, in het licht van de gegeven richtlijnen. Als dit object niet in overeenstemming is met het recht of met de moraal, wordt het door het motief van heldhaftig altruïsme niet aanvaardbaar; als het object geoorloofd is, kan de handeling wegens het aangevoerde motief een hogere zedelijke waarde krijgen.
De personen die door dit motief worden bewogen en zich voor de moeilijkste experimenten beschikbaar stellen om de anderen te helpen en hen van dienst te zijn, verdienen bewondering en navolging. Maar men moet er zich voor hoeden, het motief of het doel van de handeling te verwarren met haar object en dit object een morele waarde toe te kennen welke het niet bezit.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test