• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De moraal leert dat de eisen van de wetenschap, op zichzelf alleen, niet om het even welke wijze rechtvaardigen waarop de psychologische technieken en methoden, zelfs door ernstige psychologen en voor nuttige doeleinden, gebruikt kunnen worden. De reden daarvan is dat de personen, die betrokken zijn bij de gang van zaken van een psychologisch onderzoek, niet alleen rekening moeten houden met de wetten van de wetenschap, maar ook met transcendente normen. Waar het op de eerste plaats om gaat is niet de psychologie zelf en haar mogelijke vooruitgang, maar de menselijke persoon die er gebruik van maakt, en deze is onderworpen aan hogere normen, van sociale, zedelijke en godsdienstige aard. In de andere takken van wetenschap liggen de verhoudingen overigens hetzelfde; de wiskunde bijvoorbeeld, of de natuurkunde, staan op zichzelf buiten de moraal en hebben dus niets uitstaande met haar normen, maar de persoon die er zich op toelegt en hun wetten toepast treedt nooit buiten het zedelijke plan, omdat zijn vrije activiteit geen enkei ogenblik ophoudt zijn transcendente lotsbestemming te bepalen.

De psychologie als wetenschap kan dus haar eisen slechts doen gelden in zoverre de hiërarchie der waarden en de hogere normen, waarover Wij spraken, geëerbiedigd worden: tot deze normen behoren die

  • van het recht,
  • van de rechtvaardigheid,
  • van de billijkheid,
  • de eerbied voor de menselijke waardigheid,
  • de geordende liefde tot zichzelf en de naaste.

Deze normen hebben niets geheimzinnigs, maar zijn duidelijk voor ieder rechtschapen geweten in te zien en worden door het natuurlijk verstand en door de openbaring geformuleerd. In de mate waarin men ze onderhoudt, is er niets op tegen de billijke eisen van de psychologische wetenschap te doen gelden ten gunste van de moderne onderzoekingsmethoden.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test