• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze definitie ziet de persoonlijkheid allereerst als een "eenheid", omdat zij haar beschouwt als een geheel, waarvan de delen, ofschoon zij hun specifieke eigenschappen behouden, niet gescheiden zijn, maar organisch met elkaar zijn verbonden. Daarom kan de psychologie de psychische vermogens en hun functies afzonderlijk beschouwen, met hun eigen structuur en hun immanente wetten, alsook in hun organische totaliteit.
Vervolgens kenmerkt de definitie deze eenheid als "psycho-somatisch". Het uitgangspunt van de theoloog en dat van de psycholoog ontmoeten elkaar hier op meerdere punten. De technische psychologische studies houden zich tot in bijzonderheden bezig met de invloed van het lichaam op de geest, waaraan het met zijn vitale processen onophoudelijk energie toevoert; anderzijds bestuderen zij de invloed van de ge"lst op het lichaam, en zij trachten wetenschappelijk de manier vast te stellen waarop de geestelijke ziel aan de psychische tendenzen leiding geeft, en daaruit lJraktische toepassingen af te leiden.
Dan zegt de definitie dat de psycho-somatische eenheid van de mens "bepaald en bestuurd wordt door de ziel". Het individu, als eenheid en onzichtbare totaliteit, vormt een enig en algemeen centrum van zijn en handelen, een "ik" dat zichzelf bezit en over zichzelf beschikt. Dat "ik" is hetzelfde voor alle psychische functies en blijft hetzelfde ondanks het voorbijgaan van de tijd. De universaliteit van het "ik", in uitgestrektheid en in duur, is met name van toepassing op de causale band, die het met zijn geestelijke activiteiten verbindt. Dit universele en permanente "ik" neemt onder invloed van innerlijke of uiterlijke oorzaken, welke invloed bewust wordt waargenomen of impliciet aanvaard, maar altijd door vrije beslissing, een bepaalde houding en een permanent karakter aan, zowel in zijn innerlijk zijn als in zijn uiterlijk gedrag. Daar dit eigen kenmerk van de persoonlijkheid in laatste instantie teruggaat op de geestelijke ziel, omschrijft men de persoonlijkheid als "bepaald door de ziel", en omdat het geen occasioneel, maar een continu proces betreft, voegt men eraan toe "bestuurd door de ziel". Het kan voorkomen dat bepaalde karaktertrekken meer uitgesproken naar voren treden en dat men deze dominant met de term "persoonlijkheid" aanduidt, maar het bestaan van dergelijke dominanten is niet noodzakelijk om te kunnen spreken van persoonlijkheid in de zin van de definitie.
De persoonlijkheid kan beschouwd worden, hetzij als een eenvoudig feit, hetzij in het licht der zedelijke waarden die haar moeten leiden. Het is bekend dat er waardevolle persoonlijkheden bestaan, en andere die onbeduidend zijn, sommige zijn troebel, verdorven, slecht, andere helder, rechtschapen, goed. Maar alle dragen deze kenmerken omdat zij door vrije beslissing de ene of de andere geestelijke richting hebben gekozen. Noch de psychologie, noch de moraal mogen dit feit uit het oog verliezen, ook al houden beiden zich bij voorkeur bezig met het ideaal waarnaar de persoonlijkheid streeft.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test