• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De term "persoonlijkheid" ontmoet men tegenwoordig bijna overal, maar met verschillende betekenissen. Het is voldoende de uitvoerige bibliografie over dit onderwerp na te gaan om er zich rekenschap van te geven dat veel begrippen, die betrekking hebben op de psychische structuur van de mens, worden uitgedrukt in technische termen, welke overal dezelfde fundamentele betekenis hebben; verschillende factoren van de menselijke psyche blijven echter nog onduidelijk bepaald en hebben nog geen adequate definitie gevonden. De term "persoonlijkheid" behoort daartoe, zowel in de wetenschappelijke als in de toegepaste psychologie.
Het is daarom van belang vast te stellen wat Wij eronder verstaan. Ofschoon Wij vooral de zedelijke en godsdienstige aspecten voor ogen hebben, terwijl gij hoofdzakelijk bij het psychologisch aspect blijft stilstaan, geloven Wij toch niet dat dit verschil van uitgangspunt noodzakelijk tot tegenstellingen of tegenstrijdigheden moet leiden, zolang beide uitgangspunten maar objectief blijven en trachten aan te sluiten bij de feiten.
Wij definiëren de persoonlijkheid als "de psycho-somatische eenheid van de mens, voor zover deze wordt bepaald en bestuurd door de ziel".

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test