• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie

Uit de gehele wereld samengekomen om in groten getale deel te nemen aan het XIIIde Congres van de Internationale Vereniging voor Toegepaste Psychologie, hebt gij, mijne heren, Ons bij deze gelegenheid een bezoek willen brengen. Het verheugt Ons, u hier te mogen ontvangen en van ganser har te heten Wij ieder van u welkom.

Het onderwerp dat u interesseert en waaraan dit Congres zijn naam ontleent, is de toegepaste psychologie; maar zonder uw onderzoekingen uitsluitend tot de praktische toepassingen te beperken, schenkt gij ook ruimschoots aandacht aan vraagstukken, die tot de theoretische psychologie behoren. Zoals men kan vaststellen naar aanleiding van het overvloedige documentatiemateriaal, dat gij Ons ter beschikking hebt gesteld, houdt ieder der vier secties, waarover uw werkzaamheden zijn verdeeld: psychologie toegepast op de arbeid en de voorlichting bij de beroepskeuze, medische psychologie, schoolpsychologie, en criminele, gerechtelijke en penitentiaire psychologie, zich herhaaldelijk bezig met de vraagstukken van ethiek welke met deze materie te maken hebben.
Ook hebt gij erop gewezen dat er in dit opzicht tussen psychologen en theologen bepaalde meningsverschillen bestaan, die in het denken en het handelen betreurenswaardige onzekerheden tot gevolg hebben, en gij hebt Ons gevraagd daarin zo mogelijk enig licht te brengen. Twee punten vooral heeft men Ons voorgelegd:

  • het wijd verspreide gebruik van bepaalde testen De test wordt omschreven als een diagnostisch experiment, dat tot doel heeft zo objectief en zo exact mogelijk de onderscheiden karaktertrekken van de psyche van een persoonlijkheid, of alleen maar enkele van haar bijzondere eigenschappen, in het licht te stellen., door middel waarvan men zonder gewetensbezwaar de intiemste diepten van de ziel doorvorst;
  • vervolgens het daarmee verband houdende, maar bredere, vraagstuk van de zedelijke verantwoordelijkheid van de psycholoog, alsmede dat van de omvang en grenzen van diens rechten en plichten bij het gebruik der wetenschappelijke methoden, of het nu theoretische onderzoekingen dan wel praktische toepassingen betreft.

Beide punten zullen Wij in Onze uiteenzetting behandelen, maar Wij zullen ze in een meeromvattende synthese inpassen: het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid, object van de psychologie. Achtereenvolgens zullen Wij beschouwen:

  1. de definitie van de menselijke persoonlijkheid van psychologisch en moreel standpunt;
  2. de zedelijke verplichtingen van de psycholoog ten aanzien van de menselijke persoonlijkheid;
  3. de fundamentele moraalbeginselen met betrekking tot de menselijke persoonlijkheid in de psychologie.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test