• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  1. De beschouwing van de finaliteit is van zedelijk en godsdienstig standpunt uit eveneens wezenlijk. De mens heeft de mogelijkheid en de verplichting zijn natuur te vervolmaken, niet zoals hij dit zelf wil, maar volgens het plan Gods. Om het beeld van God in zijn persoonlijkheid te voltooien, moet hij niet zijn instincten volgen, maar de objectieve normen, zoals die van de medische ethiek, die zich aan zijn verstand en zijn vrije wil opdringen en die hem worden voorgeschreven door zijn geweten en door de openbaring. Overigens kan het geweten zich doen voorlichten door te rade te gaan bij de meningen van anderen en bij de wijsheid van de traditie der mensheid. Enige jaren geleden heeft men in Amerika een wetboek van medische ethiek opgesteld: "Ethical Standards for Psychologists", gebaseerd op de antwoorden van 7.500 leden van de American Psychological Association (Washington D.C.). Ook al bevat dit wetboek enkele betwistbare punten, men moet de gedachte die eraan ten grondslag ligt prijzen: een beroep op ernstige en oordeelkundige personen om moraalnormen te vinden en te formuleren. Wie de normen van de objectieve zedelijke orde verwaarloost of minacht, zal niet verder komen dan een misvormde en onvolmaakte persoonlijkheid.

Document

Naam: VENUS DU MONDE ENTIER - OVER DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID IN DE PSYCHOLOGIE
Tot het 13e congres van de Internationale vereniging voor toegepaste psychologie over het godsdienstig en zedelijk aspect van de menselijke persoonlijkheid in de psychologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 10 april 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg.
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test