• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij hebben, Mijne Heren, een oprechte hoogachting voor uw arbeid, voor de doeleinden die u nastreeft en voor de reeds verkregen resultaten. Wanneer men de artikelen en werken doorneemt, die over de onderwerpen welke u interesseren gepubliceerd zijn, is het niet moeilijk om te zien dat u de wetenschap en de mensheid kostbare diensten bewijst; u heeft al krachtig hulp kunnen bieden bij zeer veel lijden, waar de geneeskunde machteloos tegenover stond. Het is u nu mogelijk de geestelijke gezondheid terug te schenken aan zieken, die men kort geleden nog als verloren beschouwde, en Wij delen oprecht in de vreugde, die deze zekerheid u verschaft.

Bij de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek kunnen snelle vorderingen slechts verkregen worden dank zij een ruime samenwerking op internationaal niveau: een samenwerking, waarvan het Congres, dat nu plaats heeft, Ons overigens een frappant bewijs levert. Het is te wensen, dat deze samenwerking zich niet slechts zal uitstrekken tot alle specialisten in psychofarmacologie, maar ook tot de psychologen, psychiaters en psychotherapeuten, tot allen, in een woord, die zich op een of andere titel bezighouden met geesteszieken.

Indien u ten aanzien van de zedelijke waarden, die Wij hebben aangehaald, een positieve houding aanneemt, die gefundeerd is op nadenken en persoonlijke overtuiging, zult u uw beroep met de ernst, de beslistheid en de rustige zekerheid uitoefenen, welke de zwaarte van uw verantwoordelijkheden vraagt. Dan zult u voor uw zieken zowel als voor uw collega's de gids, de raadsman, de steun zijn, die hun achting en vertrouwen heeft weten te verdienen.

Wij verlangen, Heren, dat de eerste bijeenkomst van het "Collegium Internationale Neuro-Psycho Pharmacologicum" een nog krachtiger stoot zal geven aan de prachtige inspanningen van de onderzoekers en aan de mannen van de practijk en dat ze zal helpen om nieuwe overwinningen te behalen tegen die geduchte rampen van de mensheid, die de geestesstoornissen zijn. Moge de Heer uw werken met Zijn genaden vergezellen! Wij smeken Hem er vurig om en Wij verlenen u, als een onderpand daarvoor, voor uzelf, voor uw gezinnen en voor uw medewerkers, Onze Apostolische Zegen.

Document

Naam: VOUS N'AVEZ PAS VOULU - OVER NIEUWE METHODEN EN MIDDELEN IN DE NEURO-PSYCHO-FARMACOLOGIE
Tot het congres van het "Collegium Internationale Neuro-Psycho-Farmacologicum" te Rome, over de zedelijke normen bij het gebruik van nieuwe methoden en middelen
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 9 september 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, jrg. 13, nr. 45
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test