• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tot de maatregelen, die in strijd zijn met de zedelijkheid, behoren het reeds genoemde "racisme" of de "eugenetische sterilisatie". Onze voorganger Pius XI Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 81-83 en wij zelf Heilig Officie, Decreet over sterilisatie, De sterilisatione (24 feb 1940) hebben ons verplicht gevoeld, te verklaren, dat niet alleen de eugenetische, maar elke directe sterilisatie van een onschuldige, zowel definitief als tijdelijk, zowel van man als vrouw, in strijd is met de natuurwet. Ons verzet tegen de sterilisatie was en blijft onwrikbaar, want al heeft het "racisme" uitgediend, men is er naar blijven verlangen en streven om door sterilisatie een met erfelijke ziekten belaste nakomelingschap tegen te gaan.

Document

Naam: SOYEZ ICI LES BIENVENUS - OVER DE ERFELIJKHEIDSLEER EN EUGENETICA
Tot de deelnemers aan het eerste internationale congres voor medische erfelijkheidsleer
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 7 september 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens nr 0761, Gooi & Sticht, Hilversum
Vertaling uit het Frans: dr. M.H. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test