• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

U vraagt vervolgens,

of het geoorloofd is het huwelijk te ontraden aan twee verloofden, bij wie het bloedonderzoek heeft uitgewezen, dat deze bloedziekte aanwezig is?

Wanneer een persoon de mediterrane bloedziekte heeft, mag men hem afraden te huwen, maar men mag het hem niet verbieden. Het huwelijk is een van de fundamentele rechten van de menselijke persoon, waarop men geen aanslag mag plegen. Als men soms moeite heeft om het edelmoedig standpunt van de Kerk te begrijpen, komt dat, omdat men te gemakkelijk uit het oog verliest, wat Pius XI voorop stelde en uiteenzette in de Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Casti Connubii
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken
(31 december 1930)
over het huwelijk: de mensen worden niet eerst en vooral voortgebracht voor deze aarde en voor het tijdelijke leven, maar voor de hemel en de eeuwigheid. Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 81 Dit essentieel beginsel schijnt buiten de zorgen van de eugenetiek te staan. En toch is het juist: het is zelfs het enige, dat werkelijk waarde heeft.

Document

Naam: OVER ERFELIJKE ZIEKTEN EN ANTICONCEPTIE
Tot de deelnemers aan het VIIde Internationale Congres voor haematologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 12 september 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, jrg. 13, nr. 48
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test