• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarentegen doet het benutten van de tijdelijke natuurlijke onvruchtbaarheid in de methode Ogino-Knaus de natuurlijke orde geen geweld aan, zoals de tevoren beschreven praktijk, aangezien de echtelijke omgang beantwoordt aan de wil van de Schepper. Wanneer deze methode wordt gebruikt om, naar verhouding, ernstige motieven (en eugenetische indicaties kunnen een ernstig karakter hebben), is zij moreel gerechtvaardigd. Wij hebben er al over gesproken in Onze Paus Pius XII - Toespraak
Vegliare con sollecitudine - Over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap
Tot het congres van de Italiaanse katholieke unie van verloskundigen over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap
(29 oktober 1951)
, niet om het biologisch of medisch standpunt uiteen te zetten, maar om een einde te maken aan de gewetensonrust van veel christenen, die er zich in hun huwelijksleven van bedienden. Trouwens, Pius XI had al in zijn Encycliek van 31 december 1930 deze principiële stelling geformuleerd: "Neque contra naturae ordinem agere ii dicendi sunt conjuges, qui jure suo recte et naturali ratione utuntur, etsi ob naturales sive temporis sive quorundam defectuum causas nova inde vita oriri non possit" Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 69.

Document

Naam: OVER ERFELIJKE ZIEKTEN EN ANTICONCEPTIE
Tot de deelnemers aan het VIIde Internationale Congres voor haematologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 12 september 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, jrg. 13, nr. 48
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test