• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vervolgens stelt men voor, als een middel om de overbrenging van een ongunstige erfelijke belasting te verhinderen, het gebruik van voorbehoedmiddelen en de methode Ogino-Knaus. - Specialisten in de eugenetiek die, wanneer het er eenvoudig om gaat de hartstocht vrij spel te geven, het gebruik ervan absoluut veroordelen, keuren beide systemen goed, wanneer er ernstige hygiënische indicaties bestaan; zij beschouwen ze als een minder kwaad dan de voortbrenging van erfelijk belaste kinderen. Ook al keuren sommigen dit standpunt goed, het christendom heeft een andere traditie gevolgd en blijft dat doen. Onze Voorganger Pius XI heeft deze plechtig in zijn Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Casti Connubii
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken
(31 december 1930)
van 31 december 1930 uiteengezet. Hij bestempelt het gebruik van voorbehoedmiddelen als een schending van de natuurwet; een daad, waaraan de natuur het vermogen heeft gegeven om nieuw leven te wekken, wordt daarvan beroofd door de menselijke wil: "quemlibet matrimonii risum, - schreef Hij, - in quo exercendo, actus, de industria hominum, naturali sua vitae procreandae vi destituatur, Dei et naturae legem infringere, et eos qui tale quid commiserint gravis noxae labe commaculari" Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 66.

Document

Naam: OVER ERFELIJKE ZIEKTEN EN ANTICONCEPTIE
Tot de deelnemers aan het VIIde Internationale Congres voor haematologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 12 september 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, jrg. 13, nr. 48
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test