• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER ERFELIJKE ZIEKTEN EN ANTICONCEPTIE
Tot de deelnemers aan het VIIde Internationale Congres voor haematologie

Het VIIde Internationale Congres voor Hematologie, dat in Rome meer dan duizend specialisten bijeenbrengt uit verschillende landen, heeft u, Heren, de gedachte ingegeven Ons een bezoek te brengen. Dat heeft Ons zeer getroffen en Wij heten u hartelijk welkom. Uw bijeenkomst werd voorafgegaan door het Paus Pius XII - Toespraak
Le Congrès International - Over de genetica van het bloed
Tot het zevende congres van de Internationale Vereniging voor Bloedtransfusie
(5 september 1958)
dat We ook, tot Ons genoegen, hebben toegesproken.

Een enkele blik op de onderwerpen, die in uw programma staan opgesomd, is voldoende om te tonen hoe uiteenlopend en talrijk de problemen zijn, die tegenwoordig in de haematologie aan de orde zijn. We noemen onder de problemen, die in de voltallige zittingen behandeld worden kwesties betreffende

  • de immuno-haematologie,
  • de haemorrhagische ziekten,
  • de leucaemie,
  • de milt en het reticulo-endotheliaal apparaat,
  • de bloedarmoede,
  • het gebruik van radioactieve isotopen in de haematologie.

Daarbij komen de uiteenzettingen en de discussies, die het voorwerp zijn van de symposia. Zo zal het u mogelijk zijn uw wetenschappelijke kennis te verrijken en die kennis beter toe te passen in het dagelijkse leven op de individuele personen en de gezinnen, waarvoor uiteindelijk deze aanwinsten bestemd zijn. Men mag zeggen, dat de van vorige geslachten geërfde problemen van het bloed, die de mensen van vandaag zich soms niet zonder verwondering en vrees bewust worden, een universeel karakter dragen, hetgeen uw moeiten ruimschoots rechtvaardigt; wat onder andere duidelijk naar voren komt door het feit, dat zoveel landen op uw Congres vertegenwoordigd zijn.

Document

Naam: OVER ERFELIJKE ZIEKTEN EN ANTICONCEPTIE
Tot de deelnemers aan het VIIde Internationale Congres voor haematologie
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 12 september 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, jrg. 13, nr. 48
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test