• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ST. JOZEF: VOORBEELD EN BESCHERMER

Dierbare broeders en zusters,

Morgen 19 maart vieren we het feest van Sint Jozef. In het midden van de vastentijd wijst de liturgie ons op deze heilige als een voorbeeld om te volgen en een beschermer om aan te roepen. Tegenover Jezus was hij de vader, die niet alleen tot een juridisch aspect beperkt bleef. Hoeveel er geen verwekking heeft plaatsgevonden, was zijn vaderschap echt en volkomen. Eenvoudig weg zou men kunnen zeggen, dat na de hemelse Vader en de maagdelijke Moeder Maria de H. Jozef de persoon is geweest, die het morele en spirituele wezen van Jezus van Nazareth het meest heeft beïnvloed. In het in vervulling gaan van deze door goddelijke voorzienigheid opgelegde opdracht was hij een uniek voorbeeld van geloven, in gehoorzaamheid en dienstbaarheid.

Voor ons is Sint Jozef op de eerste plaats een voorbeeld van geloof. Zoals Abraham leefde hij altijd volledig naar het Woord van de Goddelijke Voorzienigheid en geeft ons daardoor een aanmoedigend voorbeeld speciaal als we gevraagd worden om God op "Zijn Woord" te geloven. Anders gezegd geloven in Zijn Woord zonder inzicht in zijn verdere bedoelingen hiermee.

Wij worden ook opgeroepen zijn voorbeeld te volgen in zijn volledige gehoorzaamheid aan God, een deugd welke tot uiting komt door zijn zwijgen en verborgen leven van hard werken. Hoe waardevol is de "school" van Nazareth voor de hedendaagse mens, welke vaak, opgedrongen door de huidige maatschappelijke cultuur, uiterlijk voorkomen, succes, autonomie en een valse individualiteit nastreeft. Hoe belangrijk is het echter om de waarden van eenvoud, gehoorzaamheid, respect en de liefde van Gods Wil te herontdekken.

Sint Jozefs leven was geheel toegewijd aan zijn echtgenote Moeder Maria en Goddelijke zoon. Voor de gelovige, werd hij daardoor een voorbeeld dat "heersen" "dienen" betekent. Sint Jozef kan gezien worden als de grootte leraar, speciaal voor hen die als taak hebben "vader" en "leider" te zijn binnen families, op scholen en in de Kerk. Mijn gedachte gaat speciaal uit naar diegene die op deze aan Sint Jozef toegewijde dag hun vaderdag vieren. Ik denk ook aan hen welke door God zijn aangesteld om in de Kerk de taak van spiritueel leider op zich te nemen. Sta mij toe hier te noemen de negen bisschoppen welke ik morgen in de Sint Pieters basiliek mag wijden. Ik vraag u voor hen en alle andere herders van de Kerk te bidden.

Moge Sint Jozef, waarop zo vele Christenen hun vertrouwen stellen, u altijd leiden in de voetstappen van God's familie, moge hij een speciale hulp zijn voor diegene die werkzaam zijn als geestelijke en spirituele vaders. Moge Maria, Jozefs Maagdelijke Echtgenote en Moeder van de Verlosser, onze gebeden verhoren en onze voorspreekster zijn.

Document

Naam: ST. JOZEF: VOORBEELD EN BESCHERMER
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 maart 2001
Copyrights: © 2003, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 23 januari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test