• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de eerste plaats blijft de bepaling van kracht, dat een gelovige aan geen enkel vasten-gebod gebonden is, wanneer hem in stervensgevaar het viaticum wordt toegediend. Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 858. p. 1 Ook blijft het reeds door Pius XII gegeven verlof van kracht, dat 'zieken, ook al zijn zij niet bedlegerig, niet-alcoholische drank en medicijnen, in vloeibare of vaste vorm, voor het opdragen van de Mis of het ontvangen van de Heilige Communie kunnen gebruiken zonder tiidslimiet'. Vgl. Paus Pius XII, Motu Proprio, Uitbreiding van de Indulten door de Apostolische Constitutie "Christus Dominus" verleend, Sacram Communionem (19 mrt 1957), 4

Wat betreft spijs en drank die het karakter van voedsel hebben, moet de traditie in ere worden gehouden volgens welke de Eucharistie - naar het woord van Tertullianus - 'vóór alle andere spijs' Tertullianus, Ad Uxorem. 2, 5: PL 1, 1408 moet worden genuttigd, om daarmee de voortreffelijkheid van de sacramentele spijs tot uitdrukking te brengen.

Tot beter begrip van de waardigheid van het Sacrament en ter opwekking van de vreugde om de komst van de Heer kan vóór het communiceren heel geschikt een tijd van stilte en bezinning worden ingevoerd. Maar voor de zieken zal het een voldoende uiting van hun godsvrucht en eerbied zijn, als zij gedurende een ogenblik hun aandacht richten op dit grote geheim. De tijd van het eucharistisch vasten of van het zich onthouden van spijs en drank wordt terug gebracht tot ongeveer een kwartier voor:
3.1
zieken die - ook al zijn zij niet bedlegerig - in ziekenhuizen of thuis verblijven;
3.2
bejaarde gelovigen die vanwege hun hoge leeftijd thuis moeten blijven of in een bejaardentehuis wonen;
3.3
zieke priesters, ook al zijn zij niet bedlegerig, of voor bejaarde priesters, die ofwel de Mis willen celebreren ofwel de Heilige Communie willen ontvangen;
3.4
personen die zich wijden aan de verzorging van zieken en bejaarden en hun verwanten, wanneer zij samen met hen te Communie willen gaan en zo vaak zij een onthouding van één uur niet zonder bezwaar in acht kunnen nemen.

Document

Naam: IMMENSAE CARITATIS
Instructie over de ontvangst van de Communie onder bepaalde omstandigheden
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 29 januari 1973
Copyrights: © 1973, Katholiek Archief jrg. 28 nr. 12
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test