• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aansporing tot de gelovigen

Laten dus alle christengelovigen zich verblijden, dat zij onderworpen zijn aan de macht van de Maagd en Moeder Gods, bekleed met koninklijke waardigheid en brandend van moederliefde.

In theologie en prediking moet men een tweevoudige dwaling vermijden

In deze en andere kwesties met betrekking tot Maria moeten theologen en predikanten van Gods woord zorgen, bepaalde misvattingen te vermijden om een tweevoudige dwaling te voorkomen. Zij moeten zich nl. wachten voor uitspraken zonder grond, die door overdreven bewoordingen de waarheid te buiten gaan; en van de andere kant voor een te enge opvatting bij het beschouwen van deze uitzonderlijke, in alle opzichten verheven, ja 'bijna goddelijke waardigheid van de Moeder Gods, die wij haar volgens de leer van de engelachtige leraar moeten toekennen "om reden van het oneindig goed, dat God is". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I q. 25, a. 6, ad 4

Betekenis van het leergezag

Overigens blijft ook in dit punt van de christelijke leer gelijk in andere punten voor allen "de naaste en universele norm voor de waarheid" het levende leergezag van de Kerk, dat Christus heeft ingesteld "om ook die punten toe te lichten en naar voren te brengen, die in het pand van het geloof slechts duister en als het ware ingesloten vervat zijn". Paus Pius XII, Encycliek, Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen, Humani Generis (12 aug 1950), 21

Document

Naam: AD CAELI REGINAM
Maria Koningin
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 11 oktober 1954
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test