• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
IV.1

Na opgemerkt te hebben dat het van belang was „dat door de kracht van het evangelie de beoordelingsnormen, de belangrijke waarden, de overheersende interessen en opvattingen, bronnen van inspiratie en leefmodellen van het menselijk geslacht, die met het woord en het heilsplan van God in strijd zijn, worden geraakt en als het ware omgegooid”, wees Paulus VI erop „dat geëvangeliseerd moet worden — niet van buiten, zoals een ornament of uiterlijke kleur wordt aangebracht, maar van binnen, vanuit het centrum van het leven en tot in de wortels van het leven — ofwel dat met het evangelie de cultuur en ook de culturen van de mens moeten doordrongen worden in de volste en breedste zin van die woorden in de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
...
Niettemin wordt het rijk dat door het evangelie wordt aangekondigd beleefd door mensen die van hun eigen cultuur zijn doordrenkt en bij het opbouwen van dat rijk noodzakelijk gebruik maken van bepaalde elementen van beschaving en menselijke culturen”. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 19-20

IV.2

„Aan dit einde van de twintigste eeuw”, zei Johannes Paulus II van zijn kant, „moet de Kerk zich alles voor allen maken door zich met sympathie met de hedendaagse culturen te verenigen. Er moeten nog milieus en mentaliteiten, evenals landen en hele streken worden geëvangeliseerd, hetgeen een lang en moedig proces van inculturatie veronderstelt, opdat het evangelie de ziel van de levende culturen doordringt en aan hun hoogste verwachtingen beantwoordt en hen doet groeien in de dimensie zelf van het christelijk geloof, de hoop en de liefde... Soms zijn de culturen nog maar oppervlakkig geraakt, en in ieder geval vragen ze een hernieuwde benadering, omdat ze zonder ophouden veranderen... Bovendien komen nieuwe cultuursectoren op met andere doelstellingen, werkwijzen en talen”. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, De Kerk en cultuur (18 jan 1983), 5.21-24. ; hier: 22

Bijlage

Als wegwijzer voor lezers bij een eventuele publikatie van de verschillende voorbereidende bijdragen geven wij hier de desbetreffende lijst. Juist vanuit deze bijdragen (die eigendom blijven van hun auteurs die ze op eigen verantwoordelijkheid schreven) heeft Pater Gilles Langevin s.j., voorzitter van de subcommissie en hoofdredacteur, de synthese opgesteld die de Internationale Theologische Commissie heeft goedgekeurd middels drie achtereenvolgende stemmingen. De eerste twee hebben belangrijke amendementen opgeleverd.

 

Overzicht van de behandelde onderwerpen : 

I. Verschillende aspecten van de bezinning en het optreden van de Kerk ten aanzien van het probleem van de inculturatie : 

1. Stand van zaken met betrekking tot het leergezag

1.1. Het Tweede Vaticaans Concilie en de Synodes (Prof. Philippe Delhaye)

1.2. De pauselijke toespraken (Prof. André-Jean Léonard)

2. De theologie en het pastorale handelen :

2.1. in Azië (Prof. Peter Miyakawa)

2.2. in Afrika (Prof. James Okoye)

2.3 in Latijns-Amerika (Prof. José Miguel Ibanez Langlois)

2.4. In de Atlantische wereld (Prof. Giuseppe Colombo) 

II. Heilige Schrift en theologie :

1. De Vader: het Oude Testament en het jodendom (Dr. Hans Urs von Balthasar)

2. Jezus Christus :

2.1 Het aannemen van de menselijke natuur (Prof. Gilles Langevin)

2.2 Het heil en de vergoddelijking (Prof. Francis Moloney)

3. De heilige Geest en de Kerk (Prof. Jean Corbon) 

III. Antropologie :

De geschapen, gevallen en opgerichte natuur (Prof. Georges Cottier)

IV. Ecclesiologie: de christelijke gemeenschap en de ?nenselijke gemeenschappen :

1. De niet-christelijke godsdiensten (Prof. Felix Wilfred)

2. De betrekkingen van de jonge Kerken tot de oude kerkelijke tradities (Prof. Barthélemy Adoukonou). 

Document in de vorm van een pastorale conclusie : de moderne tijd (Prof. Hervé Carrier).

Document

Naam: FIDES ET INCULTURATIO
Geloof en inculturatie
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 8 oktober 1988
Copyrights: © 1988, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test