• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De verschillende posities ten opzichte van de godsdiensten veroorzaken diverse inzichten wat betreft de missionaire activiteit van de kerk en de interreligieuze dialoog . Als de godsdiensten zonder meer heilswegen zijn (pluralistische positie), is bekering niet langer de eerste doelstelling van de missie, omdat het belangrijker is dat eenieder, bemoedigd door het getuigenis van anderen, zijn eigen geloof intens beleeft.

Bij een inclusivistische positie vervalt de opdracht om te missioneren, om de veroordeling van de niet-geëvangeliseerden te voorkomen (exclusivistische positie). Deze erkent het universele handelen van de heilige Geest en merkt op dat dit, in de door God gewilde heilseconomie, een incarnatorische dynamiek heeft die het ertoe brengt zich te uiten en te objectiveren. Op deze manier leidt verkondiging van het Woord deze dynamiek zelf tot haar volheid. Dit betekent niet alleen een thermatisering van de transcendentie, maar ook de opperste verwerkelijking ervan, waarbij de mens voor een radicale beslissing geplaatst wordt. De verkondiging en expliciete aanvaarding van het geloof doen de heilsmogelijkheden en ook de persoonlijke verantwoordelijkheid toenemen. Bovendien wordt missie tegenwoordig als een niet alleen op individuen, maar vooral op volkeren en culturen gerichte taak beschouwd.

De interreligieuze dialoog wordt theologisch onderbouwd door de gemeenschappelijke oorsprong van alle, naar Gods beeld geschapen mensen, ofwel door hun gemeenschappelijke bestemming, namelijk de volheid van het leven in God, of door het unieke goddelijke heilsplan via Jezus Christus, of door de actieve aanwezigheid van de goddelijke Geest bij aanhangers van andere religieuze tradities. Vgl. Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, Reflecties en oriëntaties over interreligieuze dialoog en de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, Dialoog en Verkondiging (19 mei 1991), 28 De Geest is niet op dezelfde wijze aanwezig in de Bijbelse traditie en bij de overige godsdiensten, omdat Jezus Christus de volheid van de openbaring is. Maar uiteenlopende ervaringen en waarnemingen, uitdrukkingsvormen en inzichten, die wellicht uit dezelfde ‘transcendentale gebeurtenis’ voortkomen, maken een interreligieuze dialoog zeer waardevol. Juist via een interreligieuze dialoog kan zich het eigenlijke proces van interpretatie van en inzicht in Gods heilshandelen ontwikkelen.

"Een geloof dat geen cultuur geworden is, is een geloof dat niet volledig gerecipieerd, niet helemaal doordacht, niet getrouw beleefd is." Deze woorden van Johannes Paulus II in een H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Aan Kardinaal Agostino Casaroli, staatssecretaris, waarmee de Pauselijke Raad voor de Cultuur ingesteld is
(20 mei 1982)
(20 mei 1982) laten het belang van de inculturatie van het geloof duidelijk uitkomen. Geconstateerd wordt dat godsdienst het hart van alle cultuur is, als instantie van ultieme zin en fundamentele structurerende kracht. Op deze wijze kan inculturatie van het geloof niet afzien van een ontmoeting met de godsdiensten, die vooral via een interreligieuze dialoog zou moeten plaatsvinden. Vgl. Internationale Theologische Commissie, Geloof en inculturatie, Fides et inculturatio (8 okt 1988), 18

Document

Naam: HET CHRISTENDOM EN DE GODSDIENSTEN
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 1997
Copyrights: © 1997, Secretariaat RKK, Utrecht
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test