• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE WEERKLANK OP DE ZOJUIST VERSCHENEN ENCYCLIEK HUMANAE VITAE

Onze encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
heeft zeer veel weerklank gehad; en, voor zover we het ons herinneren, zijn er bij de paus nooit zoveel spontane betuigingen van dank voor en instemming met de publicatie van een dergelijk document binnengekomen als bij deze gelegenheid. Deze betuigingen zijn afkomstig uit alle delen van de wereld en van personen uit alle klassen van de maatschappij. Wij zeggen dit om al diegenen van harte te bedanken die onze encycliek hebben aanvaard en ons hun instemming hebben betuigd. Dat de Heer hen zegene.

Wij weten ook, dat velen onze leer niet op prijs hebben gesteld. Sterker nog, degenen die er zich tegen verzetten, zijn tamelijk talrijk. In zekere mate kunnen we ons dit onbegrip en zelfs deze tegenstand indenken. Ons woord is niet gemakkelijk, het komt niet overeen met een houding die zich in onze dagen helaas aan het verbreiden is, een gemakzuchtige houding die in schijn ten goede komt aan de liefde en het evenwicht in het gezin.

Wij zouden er eveneens aan willen herinneren, dat de regel die wij hebben bevestigd niet de onze is, maar dat zij ten diepste behoort tot de structuren van het menselijk leven, de menselijke liefde en de menselijke waardigheid; met andere woorden, dat zij is afgeleid van de wet van God. Deze regel gaat niet voorbij aan de sociologische en demografische omstandigheden van ons tijdvak; zij is in zich ook niet in tegenspraak, zoals sommigen schijnen te veronderstellen, met een redelijke beperking van het geb oortencijfer, noch met het wetenschappelijk onderzoek of de zorgen die een goede therapie eist, evenmin met een werkelijk verantwoord ouderschap, zelfs niet met de vrede en de gezinsharmonie. Zij is slechts een zedelijk voorschrift, dat veeleisend is, streng en vandaag nog altijd geldend en dat het gebruik van middelen verbiedt die met opzet de voortplanting belemmeren en aldus de zuiverheid van de liefde en de opdracht van het huwelijksleven naar beneden halen.

Wij hebben gesproken wegens de verplichting van ons ambt en uit pastorale liefde. Omwille hiervan sturen wij een vaderlijke groet aan alle echtgenoten en aan alle gezinnen die in de door God gewilde orde hun zedelijke kracht en hun waar geluk zoeken en vinden.

Van ganser harte zegenen wij, tegelijk met u, een maatschappij die gegrondvest is op de christelijke waarden.

Document

Naam: OVER DE WEERKLANK OP DE ZOJUIST VERSCHENEN ENCYCLIEK HUMANAE VITAE
Soort: H. Paus Paulus VI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 augustus 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief, jrg. 23 nr. 32
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test