• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Misliturgie zelf bevat veel visuele elementen, waaraan voor kinderen het grootste gewicht moet worden gehecht; dit moet met name worden gezegd van de speciale visuele elementen in de loop van het liturgisch jaar, bv. de kruisverering, de paaskaars, de kaarsen op het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) en de afwisseling van liturgische kleuren en gewaden.

Het kan gewenst zijn naast die visuele elementen welke aan de viering zelf en aan de plaats van de viering inherent zijn, ook andere in te voeren, waardoor de kinderen in staat worden gesteld de grote werken van God in schepping en verlossing met hun ogen waar te nemen en waardoor, dank zij de visuele ervaring, hun gebed wordt gesteund. Nooit mag de liturgie de indruk wekken van een dor bedrijf waarbij het alleen maar om gedachten gaat. 

Om dezelfde reden kan ook het gebruik van door de kinderen vervaardigde tekeningen nuttig zijn, bv. om de preek te illustreren, om de intenties van de voorbede uit te beelden en om de meditatie te inspireren. 

Document

Naam: DIRECTORIUM DE MISSIS CUM PUERIS
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Johannes Kard. Villot
Datum: 1 november 1973
Copyrights: © 1979, Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test