• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Moet bij alle vieringen aan de zang een grote betekenis worden gehecht, vooral bij de Eucharistievieringen met kinderen behoort deze om hun bijzondere gevoeligheid voor muziek op allerlei wijzen te worden verzorgd, waarbij men dient te letten op de aard der verschillende volken en op de eigen mogelijkheden van de aanwezige kinderen. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 19

Waar dat kan, moet men de acclamaties, vooral die een deel zijn van het eucharistisch gebed, door de kinderen liever laten zingen dan zeggen. 

Om bij het zingen van het Eer aan God in den hoge, de geloofsbelijdenis, het Heilig en het Lam Gods de deelneming van de kinderen te vergemakkelijken, kan men gebruik maken van op muziek gezette vertalingen in de volkstaal die door het bevoegd gezag zijn aanvaard, ook al komen ze niet in alles overeen met de liturgische teksten. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 55

Ook in de Eucharistievieringen met kinderen "kunnen muziekinstrumenten van groot nut zijn" Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 62, vooral als ze door de kinderen zelf worden bespeeld. Ze zijn immers bevorderlijk zowel voor de zang die zij ondersteunen, als voor de meditatie van de kinderen waaraan zij voedsel geven; soms geven zij op hun eigen wijze uiting aan de feestelijke vreugde en de lofprijzing van God. Met zorg moet men er steeds voor waken dat de muziek de zang niet overheerst of bij de kinderen eerder verstrooiing dan stichting veroorzaakt; ze moet beantwoorden aan de bedoeling die voorzit bij de verschillende momenten waarop tijdens de Eucharistieviering de muziek ten gehore wordt gebracht.

Onder hetzelfde voorbehoud kan men, met de omzichtigheid en de speciale kritische zin die daarbij nodig is, in de Eucharistievieringen met kinderen gebruik maken van kunstmatig gereproduceerde muziek, volgens de normen die daarvoor door de bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. 

Document

Naam: DIRECTORIUM DE MISSIS CUM PUERIS
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Johannes Kard. Villot
Datum: 1 november 1973
Copyrights: © 1979, Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test