• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op vele plaatsen zijn er, vooral op de zon- en feestdagen, Eucharistievieringen voor de parochie waaraan naast een groot aantal volwassenen ook een niet geringe groep kinderen deelneemt. In deze Eucharistievieringen kan het getuigenis van de volwassen gelovigen een sterke invloed hebben op de kinderen. Maar ook voor de volwassenen levert het geestelijk voordeel op als ze bij een dergelijke viering zich bewust worden van het aandeel der kinderen in de christelijke gemeenschap. De christelijke geest in de gezinnen wordt grotelijks bevorderd als de kinderen tezamen met hun ouders en hun andere familieleden aan zulke Eucharistievieringen deelnemen.

De kinderen die aan de Mis nog niet kunnen of willen deelnemen, kunnen aan het einde van de Eucharistieviering worden binnengeleid om tezamen met de gemeente de zegen te ontvangen, nadat ze eerst in een afgescheiden ruimte onder toezicht zijn gebleven van bv. enige parochiële helpsters.

Toch moet men bij dit soort van Eucharistievieringen er met zorg voor waken dat de kinderen zich niet verwaarloosd voelen vanwege hun onvermogen om met begrip deel te nemen aan hetgeen in de viering wordt gedaan en verkondigd. Op een of andere wijze moet althans rekening worden gehouden met hun aanwezigheid, bv. door hen speciaal toe te spreken in de inleidende woorden (bv. aan het begin en aan het einde van de Eucharistieviering) en in een deel van de preek.

Als de plaatselijke en persoonlijke omstandigheden het toelaten, is het misschien nu en dan zelfs raadzaam voor de kinderen de dienst van het woord en de preek te houden op een afgescheiden, maar niet al te ver verwijderde plaats. Voordat de eucharistische liturgie begint, worden de kinderen dan naar de plaats geleid waar de volwassenen intussen hun eigen dienst van het woord hebben gehouden.

Het kan zeer nuttig zijn in deze Eucharistievieringen bepaalde taken toe te vertrouwen aan de kinderen, bv. het aanbrengen van de gaven of het uitvoeren van één of meer gezangen van de Mis. 

Nu en dan kan, als het aantal kinderen bijzonder groot is, een dergelijke Eucharistieviering zo worden ingericht dat ze nog meer aan de behoeften van de kinderen tegemoet komt. De preek kan dan tot de kinderen worden gericht, maar zó dat ook de volwassenen daar vrucht uit kunnen trekken. Naast de aanpassingen die reeds in de gewone liturgie van de Eucharistie gevonden worden, kan men in de Eucharistievieringen voor volwassenen waaraan ook kinderen deelnemen, gebruik maken van één of meer der hieronder beschreven speciale aanpassingen, overal waar de bisschop dit heeft toegestaan. 

Document

Naam: DIRECTORIUM DE MISSIS CUM PUERIS
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Johannes Kard. Villot
Datum: 1 november 1973
Copyrights: © 1979, Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test