• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu en dan kan, als het aantal kinderen bijzonder groot is, een dergelijke Eucharistieviering zo worden ingericht dat ze nog meer aan de behoeften van de kinderen tegemoet komt. De preek kan dan tot de kinderen worden gericht, maar zó dat ook de volwassenen daar vrucht uit kunnen trekken. Naast de aanpassingen die reeds in de gewone liturgie van de Eucharistie gevonden worden, kan men in de Eucharistievieringen voor volwassenen waaraan ook kinderen deelnemen, gebruik maken van één of meer der hieronder beschreven speciale aanpassingen, overal waar de bisschop dit heeft toegestaan. 

Ook in de Eucharistievieringen met kinderen "kunnen muziekinstrumenten van groot nut zijn" Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 62, vooral als ze door de kinderen zelf worden bespeeld. Ze zijn immers bevorderlijk zowel voor de zang die zij ondersteunen, als voor de meditatie van de kinderen waaraan zij voedsel geven; soms geven zij op hun eigen wijze uiting aan de feestelijke vreugde en de lofprijzing van God. Met zorg moet men er steeds voor waken dat de muziek de zang niet overheerst of bij de kinderen eerder verstrooiing dan stichting veroorzaakt; ze moet beantwoorden aan de bedoeling die voorzit bij de verschillende momenten waarop tijdens de Eucharistieviering de muziek ten gehore wordt gebracht.

Onder hetzelfde voorbehoud kan men, met de omzichtigheid en de speciale kritische zin die daarbij nodig is, in de Eucharistievieringen met kinderen gebruik maken van kunstmatig gereproduceerde muziek, volgens de normen die daarvoor door de bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. 

Rekening houdend met de aard van de liturgie als een aktiviteit van de gehele mens en met de kinderpsychologie, moet deelneming door uiterlijke gedragingen en lichaamshouding in de Eucharistievieringen met kinderen sterk bevorderd worden, in overeenstemming met de leeftijd van de kinderen en met de plaatselijke gewoonte. Veel hangt af niet alleen van de gedragingen van de priester zie nr. 23, maar ook van de wijze waarop de gehele gemeenschap der kinderen zich gedraagt.

Als een bisschoppenconferentie overeenkomstig de bepaling van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
de uiterlijke gedragingen tijdens de Eucharistieviering aanpast aan de volksaard Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970), 21, moet deze ook rekening houden met de speciale gesteldheid van de kinderen of uitsluitend voor de kinderen zulke aanpassingen vaststellen. 

Document

Naam: DIRECTORIUM DE MISSIS CUM PUERIS
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Johannes Kard. Villot
Datum: 1 november 1973
Copyrights: © 1979, Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test