• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het geloof in de Kerk wordt niet zuiver en onvervalst bewaard, als het niet gesteund wordt door het geloof in het Primaatschap van den Bisschop van Rome. Op hetzelfde ogenblik dat Petrus aan het hoofd van alle Apostelen en Leerlingen zijn geloof in Christus, den Zoon van den levenden God beleed, kreeg hij, tot loon voor zijn geloof en zijn belijdenis, van Christus ten antwoord het woord over de bouw van Zijn Kerk, van de éne Kerk en wel op Petrus, de steenrots Vgl. Mt. 16, 18 . Het geloof in Christus, in de Kerk, in het Primaatschap, staan dus met elkaar in een geheiligd verband. Waar en wettig gezag is overal een band van eenheid, een bron van kracht, een waarborg tegen verval en verbrokkeling, een veiligstelling voor de toekomst - in de hoogste en meest verheven betekenis van het woord daar, waar, zoals uitsluitend bij de Kerk het geval is, aan zulk een gezag de genadenrijke leiding van den H. Geest, Zijn onoverwinnelijke bijstand is beloofd.

Wanneer lieden, die niet eens in hun geloof in Christus één zijn, U een Duitse nationale Kerk voorhouden als ideaal en lokkend beeld, weet dan: Zij is niets dan een ontkenning van de éne Kerk van Christus, een openlijke verwaarlozing van het tot de gehele wereld gerichte zendingsbevel, dat slechts door een wereldkerk kan worden opgevolgd, dat zij alleen kan nakomen. De historische weg van andere nationale kerken, haar geestelijke verstarring, haar kneveling of onderdrukking door aardse machten, tonen de hopeloze onvruchtbaarheid, waartoe iedere rank die zich van de levende wijnstok der Kerk losmaakt, met onontkoombare zekerheid vervalt. Wie daarom tegenover zulk een verkeerde ontwikkeling dadelijk van het eerste begin af aan zijn waakzaam en onverbiddelijk "neen" stelt, dient niet alleen de zuiverheid van zijn Christelijk geloof, maar ook de gezondheid en levenskracht van zijn volk.

Document

Naam: MIT BRENNENDER SORGE
De Katholieke Kerk in het Duitse Rijk
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 14 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test