• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een bijzonder mooie ervaring op die tere dag is voor mij geweest een Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
te houden voor een groot gehoor van professoren en studenten in de universiteit van Regensburg, waar ik vele jaren onderricht gegeven heb als professor. Verheugd was ik opnieuw de universitaire wereld te kunnen ontmoeten die gedurende een lange periode van mijn leven mijn geestelijk vaderland is geweest.

Als thema had ik de kwestie over de verhouding tussen geloof en rede gekozen. Om mijn gehoor in te leiden in de dramatiek en de actualiteit van het onderwerp, heb ik Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
aangehaald uit een christelijk-islamitische dialoog uit de 14e eeuw, waarmee de christelijke gesprekspartner - de Byzantijnse keizer Manuel II Paleologos - op een voor ons onbegrijpelijk botte manier bij de islamitische gesprekspartner het probleem van de verhouding tussen godsdienst en geweld aan de orde stelt.

Dit Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
heeft zich helaas ervoor kunnen lenen om verkeerd begrepen te worden. Voor de aandachtige lezer van mijn tekst is het echter helder dat ik mij op geen enkele wijze de negatieve woorden heb willen eigen maken die door de middeleeuwse keizer in deze dialoog zijn uitgesproken, en dat hun polemische inhoud niet mijn persoonlijke overtuiging uitdrukt. Mijn bedoeling was een geheel andere: Uitgaande van wat Manuel II daaraanvolgend op positieve wijze en in heel mooie bewoording zegt over de redelijkheid die de overdracht van het geloof moet leiden, wilde ik uitleggen dat niet godsdienst en geweld, maar godsdienst en rede samengaan. Het thema van mijn inleiding - beantwoordend aan de zending van de Universiteit - was dus de verhouding tussen geloof en rede: Ik wilde uitnodigen tot de dialoog van het christelijk geloof met de moderne wereld en tot de dialoog van alle culturen en godsdiensten.

Ik hoop dat bij verschillende gelegenheden tijdens mijn bezoek - bijvoorbeeld toen ik in Paus Benedictus XVI - Homilie
Effeta: God als centrum van de werkelijkheid en als centrum van ons eigen leven hebben
H. Mis op het terrein van de Jaarbeurs München-Riem
(10 september 2006)
heb onderstreept hoe belangrijk het is om wat voor anderen heilig is te respecteren - helder mijn diepe respect gebleken is voor de grote godsdiensten en in het bijzonder voor de moslims, "die de ene God aanbidden" en met wie we ons inzetten om "in het belang van alle mensen de sociale rechtvaardigheid, de morele waarden, de vrede en de vrijheid gezamenlijk te verdedigen en te bevorderen" 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 3.

Ik vertrouw er dus op dat na de reacties van het eerste ogenblik, mijn woorden in de universiteit van Regensburg een stimulans en een aanmoediging kunnen vormen tot een positieve, ook zelfkritische dialoog, zowel tussen de godsdiensten onderling, als tussen de moderne rede en het geloof van de christenen.

Document

Naam: TERUGBLIK OP DE PASTORALE REIS DOOR BEIEREN, WAARONDER DE REDE IN REGENSBURG
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 september 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineanummering en -indeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr. (nrs. 1- 9) en Stg. InterKerk, Wassenaar (nr. 10)
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test