• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals de heilige Paulus in de tweede lezing van de liturgie van vandaag leert, 'vormen wij allen tezamen in Christus, één lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar' (Rom. 12, 5). Daarom zijn wij van gevoelen dat, ofschoon de synodevergadering van nature een bijzondere vorm van handelen is van het bisschoppen college, wij toch binnen deze vergadering in het bijzonder de aanwezigheid en het getuigenis nodig hebben van onze geliefde broeders en zusters, die de christelijke gezinnen van heel de wereld vertegenwoordigen. 'De gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken'. Vgl. Rom. 12, 6 Tijdens deze vergadering waarvoor als onderwerp het christelijk gezin en zijn taken is voorgesteld, is het namelijk nodig, dat als het ware degenen aanwezig zijn en getuigenis geven, van wie 'de gaven die ieder naar de bijzondere genade zijn geschonken' de gaven zijn van het leven en de roeping tot het huwelijk en het gezinsleven.

Geliefde broeders en zusters, wij zullen u dankbaar zijn wanneer u tijdens de werkzaamheden van deze synode waaraan wij ons krachtens ons bisschoppelijke en pastorale ambt gaan wijden, met ons in zekere zin die 'gaven' van uw situatie en roeping wilt delen, althans dat u het getuigenis van uw tegenwoordigheid en uw ervaring zult geven, welke berust op de heiligheid van dit grote sacrament als op hun fundament; dat sacrament dat u eigen is: wij bedoelen het sacrament van het huwelijk.

Document

Naam: BIJ DE OPENING VAN DE ZEVENDE SYNODE VAN BISSCHOPPEN OVER HET GEZIN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 september 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 36, n. 3, p. 106-108
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test