• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit onderwerp is vastgesteld als conclusie van de voorstellen die door veel bisschoppen en bisschoppenconferenties, alsmede door de synoden van de oosterse vaders, naar het algemeen secretariaat van de bisschoppensynode waren gezonden, welke deze met zorg heeft beoordeeld. Over dit onderwerp zullen derhalve onze discussies gedurende de komende weken handelen, ook omdat wij er diep van overtuigd zijn dat de Kerk juist door het christelijk gezin leeft en haar taak welke haar door Christus is opgedragen, vervult. Zo kunnen wij openlijk zeggen dat het onderwerp van deze synode een voortzetting is van de twee voorafgegane vergaderingen. Want zowel de evangelisatie welk het onderwerp was van de synode van 1974 alsook de catechese, waarover de synode van 1977 handelde, hebben niet alleen betrekking op het gezin, maar ontlenen daaraan ook hun levende kracht. Inderdaad is het gezin het voornaamste voorwerp van de evangelisatie en de catechese, waarop de Kerk zich toelegt, maar het is tevens het subject ervan en er innig mee verbonden en wel zo, dat niets het kan vervangen: het is namelijk een subject dat als het ware met een scheppend vermogen is begiftigd.

Document

Naam: BIJ DE OPENING VAN DE ZEVENDE SYNODE VAN BISSCHOPPEN OVER HET GEZIN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 september 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 36, n. 3, p. 106-108
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test