• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De beslissende zin in deze argumentatie tegen bekering door geweld luidt: Niet met de rede handelen, is strijdig met het wezen van God Alleen om deze gedachte heb ik de dialoog aangehaald tussen Manuel en zijn Perzische gesprekspartner. Hij reikt het thema aan voor de dan volgende overwegingen.. De uitgever, Theodore Khoury, geeft hierop als commentaar: Voor de keizer als een in de Griekse filosofie opgegroeide Byzantijn is deze zin evident. In de leer van de moslims daarentegen is God absoluut transcendent. Zijn wil is aan geen enkele van onze categorieën gebonden, zelfs al zou het die van de redelijkheid zijn Khoury, op.cit. pag. 144 noot 1.. Khoury citeert daarbij een werk van de bekende Franse islamoloog R. Arnaldez, die erop wijst dat Ibn Hazm zelfs zo ver ging te verklaren, dat God ook niet aan zijn eigen woord gehouden is en dat niets Hem ertoe verplicht ons de waarheid te openbaren. Wanneer Hij het zou willen, zou de mens ook afgodendienst moeten bedrijven R. Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue. Paris 1956 pag. 13; vgl. Khoury pag. 144. Dat er in de laatmiddeleeuwse theologie vergelijkbare standpunten voorkomen, wordt in het verdere verloop van deze voordracht aangetoond..

Document

Naam: GELOOF, REDE EN UNIVERSITEIT - HERINNERINGEN EN REFLECTIES
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 12 september 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Duits en alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. v. Buijtenen, pr. voor Stg. InterKerk
Bewerkt: 30 april 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test