• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEBED BIJ DE MARIAZUIL IN MüNCHEN

Heilige Moeder van de Heer,

Onze voorouders hebben in de moeilijke tijden uw beeld hier in het hart van de stad München opgesteld om de stad en het land aan u toe te wijden. U willen ze bij de dagelijkse gang van zaken steeds opnieuw ontmoeten en van u het echte menszijn leren; van u leren hoe wij God kunnen vinden en hoe wij tot elkaar kunnen komen.
U heeft de kroon en scepter, de toenmalige symbolen van de macht over het land, gekregen, omdat ze wisten, dat dan de macht en heerschappij in goede handen zijn, in de handen van de Moeder.
Uw Zoon heeft de leerlingen kort voor Zijn afscheid gezegd: "Wie onder u de grootste wil zijn, zal uw dienaar zijn en wie onder u de eerste zijn wil, die is de knecht van alle" (Mc. 10, 43, v).

U heeft op het belangrijkste moment van u leven gezegd: "Zie de dienstmaagd des Heren" (Lc. 1, 38) en hebt uw hele leven in dienstbaarheid geleefd. Dat doet u alle eeuwen van de geschiedenis door: zo als u eens voor de bruiloftsgasten in Kana stil en discreet opgetreden bent, zo doet u het altijd. Alle zorgen van de mensen neemt u op zich en brengt het voor de Heer, voor uw Zoon. Uw macht is de goedheid.
Leer ons, de groten en de kleinen, de heersers en de dienaren, op dezelfde wijze onze verantwoording te beleven.
Help ons, de kracht van de verzoening en het vergeven te vinden.
Help ons, geduldig en deemoedig te worden, maar ook vrij en moedig, zoals u in de uur van het kruis geweest bent.

U draagt het Kind Jezus in uw armen, het zegenende Kind, dat toch de Heer van de wereld is. Zo bent u, dragend de Zegenende, zelf tot zegen geworden. Zegen ons en deze stad en dit land. Zegen ons Jezus, de gezegende vrucht van uw lichaam. Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

Document

Naam: GEBED BIJ DE MARIAZUIL IN MüNCHEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Gebed en Kruisweg
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 september 2006
Copyrights: © 2006 Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test