• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vervolging en lijden
Zouden wij ook kunnen vergeten, in welke moeilijke omstandigheden de Kerk nog altijd leeft in sommige landen, die wij zo van harte liefhebben, maar die ons vijandig gezind zijn, landen, waar zoveel elementaire vrijheden met betrekking tot het katholieke leven worden beperkt of geweigerd, waar vooral de opvoeding van de jeugd is doortrokken van de loochening van God en van Christus, en van verzet tegen en bestrijding van de katholieke Kerk? En zouden wij de beproevingen kunnen vergeten, die onze mannelijke en vrouwelijke missionarissen dit jaar in meer dan één land hebben moeten doormaken? Hun leed, soms gepaard gaande met verbanning, met het martelen van ongewapende en onschuldige personen, en zelfs met het vergieten van bloed, dit alles verdient de deernis en de afschuw van alle beschaafde en weldenkende mensen, en wij zijn grote lof verschuldigd aan allen, die aan Christus het hoogste bewijs van hun trouw gaven.

Document

Naam: GRAZIE
Kerstontmoeting met de Curie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0720, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
  • 30 sept 1966:

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test