• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De besluiten, die u bekend zijn en die de Kardinaal-Deken zojuist heeft gecommemoreerd, zijn ongetwijfeld van groot belang en houden de belofte in van vruchtbare en heilzame toepassingen ten gunste van de innerlijke vitaliteit van de Kerk en van de vervulling van haar zending in de wereld. Met voldoening constateren wij, dat de grote Concilie-vergadering tot deze besluiten is gekomen na lange, gevarieerde en moeilijke discussies. Dit is een duidelijk bewijs van de vrijheid in oordelen en spreken, die de Vaders vanaf het begin is gegeven, en een teken van hun levendige belangstelling voor de verschillende onderwerpen, die hun ter bestudering werden voorgelegd. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de behandeling van de kwesties soms langer heeft geduurd dan voorzien was en dat daarbij verschillende opvattingen tegenover elkaar stonden. Maar het zou onjuist zijn, aan het Concilie innerlijke verdeeldheid en tegengestelde tendensen te verwijten, want de Vaders hebben zich bij hun uitingen laten leiden door een diepgaand en gemeenschappelijk streven naar eenheid in de wezenlijke punten en naar broederlijke samenwerking, en de beskuiten zelf zijn schitterend bekroond door een bijna algehele eenstemmigheid. Er is heel wat tijd nodig geweest; en het Concilie heeft, gelijk zojuist is opgemerkt, zijn program niet kunnen afmaken. Zo is een vierde zittingsperiode noodzakelijk geworden, die ook beslist de laatste zal zijn en die aan de Kerk de gelegenheid zal geven, zich uit te spreken over vraagstukken, die niet alleen betrekking hebben op haar eigen denken en haar innerlijk bestuur, maar ook op de moderne wereld, waarin zij haar zending heeft te vervullen. Wij zullen daarom een zeer belangrijk en typerend moment beleven van de pastorale zorg van de Katholieke Kerk, de zorg nl. om haar trouw aan haar doctrinair erfgoed in overeenstemming te brengen met het liefdevolle streven om de menselijke noden in hun realiteit te begrijpen en daaraan tegemoet te komen met het haar aangeboren vermogen om te helpen en te verlossen. Wij kunnen zelfs spreken van de zorg om uit de trouw zelf, de hechte en consequente trouw aan de goddelijke en menselijke waarheden, waarvan de Kerk de bewaarster en lerares is, een nieuw en groots élan te putten voor het vinden van wijze en aangepaste oplossingen voor de problemen van het moderne leven. Een verwachting, die door Gods goedheid zeker niet onvervuld zal blijven.

Document

Naam: GRAZIE
Kerstontmoeting met de Curie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0720, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
  • 30 sept 1966:

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test