• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Leergezag van de Kerk heeft ontelbare keren aangedrongen, vooral tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie, op het belang en het onvervangbaar zijn van de voorbereiding op het huwelijk in de gewone pastorale zorg. Deze voorbereiding zou zich niet mogen beperken tot een eenvoudige informatie wat het huwelijk voor de Kerk betekent, maar moet een werkelijke vorming zijn van de personen, middels een opleiding in geloof en in deugdzaamheid. De Pauselijke Raad voor het Gezin heeft dit belangrijke aspect van de pastorale zorg van de Kerk behandeld in de documenten inzake menselijke seksualiteit: Pauselijke Raad voor het Gezin
De ware betekenis van de menselijke seksualiteit
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
(8 december 1995)
, van 8 december 1995, en Pauselijke Raad voor het Gezin
Voorbereiding op het Sacrament van het Huwelijk
(13 mei 1996)
, van 13 mei 1996, door het accent te leggen op het fundamentele karakter van de voorbereiding op het huwelijk en op de inhoud van deze voorbereiding.

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test