• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laat ons voor een moment terugkeren naar de eerste lezing tijdens deze H. Mis, genomen uit het boek Esther. De biddende Kerk heeft in deze nederige koningin, die met haar gehele zijn voor haar lijdende volk is opgekomen, een “voorafbeelding” van Maria gezien, die haar Zoon ons allen als moeder geschonken heeft. Een “voorafbeelding” van de moeder, die met haar liefde het gezin van God op de pelgrimsweg door de wereld beschermt. Maria is het voorbeeld voor alle moeders, in hun grote zending als beschermers van het leven, in hun opdracht, de kunst van het leven en de kunst van het liefhebben, te leren.

Het christelijk gezin – vader, moeder en kind – is dus geroepen, de aangegeven doelen niet als iets dat van buiten af is opgelegd te vervullen, maar als een geschenk van genade, die de echtelieden in het Sacrament van het Huwelijk ingegeven is. Wanneer de ouders open blijven voor de Geest en zijn hulp inroepen, zal hen onophoudelijk de liefde van God, de Vader, meegedeeld worden, die in Christus geopenbaard is en vleesgeworden is. De aanwezigheid van de Geest zal de ouders helpen, de bron en grenzen van hun liefde en overgave niet uit het oog te verliezen en met de Geest samen te werken, om het in alle bereiken van hun leven tegenwoordig en vlees te laten worden. Tegelijk zal de Geest in hen het verlangen naar de definitieve ontmoeting met Christus in het huis van Zijn en onze Vader wekken. Dat is de boodschap van de hoop, die ik vanuit Valencia aan alle gezinnen in de wereld wil zenden.

Amen.

Zie ook:
Dossier:
Wereld Ontmoetingsdagen voor Gezinnen
Familie, huwelijk en gezin

Deze tekst is tevens verschenen in de brochure "Valencia 2006", een uitgave van en te verkrijgen bij de stichting IHGO (info@ihgo.nl).

Document

Naam: OUDERS ZIJN GEROEPEN GETUIGEN TE ZIJN VAN HUN GELOOF EN HOOP
Afsluitende H. Mis van de 5e Wereld Ontmoeting van Gezinnen te Valencia, Spanje
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 juli 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling (uit Engelse en Duitse vertaling van het Spaanse orgineel), alineanummering en -indeling Stg. Interkerk, Wassenaar
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test