• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gezien de situatie op vele plaatsen, zal vanwege de gevoeligheid voor de rechten en belangen van de individuen wellicht vaak een beroep worden gedaan op de kerk om alternatieve media voor de samenleving te stimuleren. Ook moet de kerk vaak omwille van evangelisering en katechese stappen nemen om volksmedia en andere traditionele uitingsvormen te behouden en te stimuleren, wetend dat in bepaalde samenlevingen deze effectiever kunnen zijn dan nieuwere media om het evangelie te verbreiden, omdat ze grotere persoonlijke participatie mogelijk maken en diepere niveaus van menselijk gevoel en motivatie bereiken.

De overweldigende aanwezigheid van massamedia in de wereld van vandaag doet zeker niets af aan de belangrijkheid van alternatieve media die openstaan voor de betrokkenheid van de mensen en hun de mogelijkheid geven om actief te zijn in het produceren en zelfs in het ontwerpen van het proces van communicatie zelf. Traditionele en grassroots-media verschaffen niet alleen een belangrijk forum voor plaatselijke culturele uitingen, maar ontwikkelen ook mogelijkheden voor actieve participatie in vormgeving en gebruik van massamedia.

Op dezelfde wijze bezien wij met sympathie het verlangen van vele volken en groepen naar rechtvaardiger, evenwichtiger systemen van communicatie en informatie, die hen beschermen tegen overheersing en manipulatie hetzij vanuit het buitenland, hetzij door hun eigen landgenoten.

Dit is een probleem van ontwikkelingslanden in de relaties met ontwikkelde; en vaak is het ook een probleem van minderheden in bepaalde landen, ontwikkelde en zich ontwikkelende. In alle gevallen behoren de mensen in staat te zijn actief deel te nemen, autonoom en verantwoordelijk, aan de communicatieprocessen die op zo vele manieren helpen vorm te geven aan hun levensomstandigheden.

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test