• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De dialoog van de Kerk omsluit niet alleen de gelovigen, maar reikt over heel de wereld. Op grond van een duidelijk goddelijk gebod is de Kerk ertoe gehouden haar leer en werkzaamheid te doen kennen aan alle kinderen der aarde waarvan zij het lot deelt. Bovendien moet zij, zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, 'de tekenen des tijds verstaan', aangezien deze een manier zijn waarop God zichzelf uitdrukt en zijn voorziening optreden in de heilsgeschiedenis laat zien. De Kerk heeft het dus nodig de reactie van de al of niet katholieke tijdgenoten op het gebeuren en het gedachtenleven te kennen. Voor zover de sociale communicatiemiddelen deze reacties kanaliseren en weergeven, dragen zij bij tot een groter inzicht van de Kerk.
Al degenen die in de Kerk verantwoordelijkheid dragen dienen via de sociale communicatiemiddelen voortdurend een volledige voorlichting te geven en naar een waarachtig beeld van de Kerk en haar leven te streven. Omdat deze media vaak het enige communicatiekanaal tussen Kerk en wereld zijn, zou verwaarlozing ervan betekenen dat men zijn door God gegeven talenten begraaft. De Kerk verwacht van de nieuwsagentschappen en van de communicatiemiddelen dat zij bij tijd en wijle aandacht wijden aan religieuze onderwerpen en deze met de zorg behandelen die de aard van deze problematiek vereist. Van haar kant dient zij aan deze instellingen een volledige, nauwkeurige en waarachtige berichtgeving te verschaffen, zodat zij in staat zijn hun functie goed te vervullen.
Hetgeen hierboven is opgemerkt geldt eveneens voor de berichtgeving rond het leven van de Kerk. De leiders van de Kerk dienen dus op deze moeilijkheden vooruit te lopen en het initiatief niet aan anderen over te laten. Tenslotte is het belangrijk de gewichtigste kerkelijke beslissingen en verklaringen vóóraf onder embargo aan bepaalde personen mee te delen, zodat zij deze naderhand in het belang van de Kerk ordelijk kunnen presenteren en verduidelijken.
De sociale communicatiemiddelen zijn voor de katholieken dus op drievoudige wijze van belang: zij helpen de Kerk zich aan de moderne wereld te kennen te geven; zij bevorderen de binnenkerkelijke dialoog; en zij stellen de Kerk op de hoogte van mentaliteit en levenshouding van de mensen van onze tijd, tot wie zij van Godswege gehouden is de heilsboodschap te brengen in een taal die zij kunnen verstaan en vanuit de problematiek die de mensheid beangst en beklemd houdt.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test