• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De sociale communicatiemiddelen zullen hun doel - deelneming aan de ontwikkeling van de mensen - niet bereiken als ze zich niet intensief met de dringende problemen van de mensheid bezig houden en niet de verwachtingen van onze tijd versterken door een zeer ruime gemeenschap van optreden tot stand te brengen tussen alle mensen die geloven in de levende God, en met name tussen hen die door het doopsel met elkaar verbonden zijn. Dat is de leer van het Vaticaans Concilie in de stukken over het oecumenisme en over de niet-christelijke godsdiensten.
Overigens zullen de huidige christenen zelf zich met behulp van de media een veel juister inzicht kunnen verwerven in de situatie van de moderne wereld die vaak ver staat van God. Deze vervreemding van de mens wordt door toneelschrijvers en journalisten op bijzonder suggestieve wijze vertolkt wanneer ze de vrijheid en eigenstandigheid van de mens beschrijven. Men dient hun dankbaar te zijn dat ze hun krachten en hun talent in dienst van dit werk stellen.
Bezield door hun geloof kunnen de gelovigen van heel de wereld de communicatiemiddelen op doeltreffende wijze bijstaan, niet alleen bij het verduurzamen van de menselijke vooruitgang op sociaal en cultureel gebied, maar tevens om onder bescherming van de voorzienige God de best mogelijke voorwaarden te scheppen voor die allerhoogste, wereldomvattende dialoog die de mensen ertoe zal brengen hun broederschap onder één en dezelfde eeuwige God, de Vader van allen, in hun leven beter gestalte te geven.
Deze samenwerking kan op allerlei gebieden in praktijk worden gebracht. Het kost geen moeite er enige van op te sommen: gezamenlijke radio- en televisie-uitzendingen; een gezamenlijke vorming, met name voor de ouders en de jongeren; ontmoetingen en samenspraken tussen het publiek en de communicatieleiders; de instelling van gezamenlijke prijzen voor de beste prestaties; gemeenschappelijke centra van wetenschappelijk onderzoek - dit alles met het oog op een zo feilloos mogelijk functioneren van de communicatiemiddelen, maar vooral met het oog op de beroepsopleiding en op de verwerkelijking van de gelijkheid tussen de volkeren.
Om deze taken tot werkelijkheid te maken is een gemeenschappelijk actieprogram en zijn gemeenschappelijke fondsen nodig. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft daartoe de instelling van een Wereldcommunicatiedag voorgesteld. Alle mensen die in God geloven worden gevraagd om die dag aan gebed en aan bezinning op de problemen en perspectieven van de communicatiemiddelen te wijden, de communicatieleiders te ontmoeten, en nieuwe wegen en initiatieven te zoeken om de communicatietechnieken in dienst van de menselijke vooruitgang te stellen. Het volk van God, zowel pastores als gelovigen, zal men harte deelnemen aan het streven van de mensen van goede wil dat de sociale communicatiemiddelen zoveel mogelijk wil laten bijdragen tot rechtvaardigheid, vrede, vrijheid en ontwikkeling van de mens.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test